Společnost Academy of Health Care Management uspořádala 4. září seminář o telemedicíně, na němž za pacienty promluvila Ivana Plechatá, koordinátorka platformy Hlas onkologických pacientů.
Jak uvedl předseda správní rady společnosti Oldřich Šubrt, celosvětový pokrok v mnoha oblastech, zdravotnictví nevyjímaje, je spojen s digitalizací a celkově s využitím ICT technologií. eHealth můžeme chápat jako modulární systém, který přenáší zdravotnictví do digitalizované formy a díky tomu umožňuje skokový nárůst kvality, dostupnosti a efektivity. Je to tedy v pravdě technologická revoluce. Události jara tohoto roku spojené s výrazným narušením zaběhlých postupů a metod urychlily vývoj některých modulů a nastolily otázky, proč u nás digitalizace medicíny neprobíhá rychleji, proč některé podobně velké a vyspělé státy celý proces již před mnoha lety zvládly a kde zůstávají místa, která potřebují komplexnější řešení. Náš seminář chce přispět k této diskusi a ukázat současný stav využití telemedicíny v českém zdravotnictví.

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X