Dnes se Petra Adámková z ONKO Unie, o.p.s. a Michaela Tůmová z Dialog Jessenius v Pacientském hubu zúčastnily semináře Klinické studie léčiv a zdravotnických prostředků, který zde s hubem spolupořádá ACRO-CZ a CZECRIN. Odnášíme si spoustu zajímavých informací o historii výzkumu léků i jejich cestě od vývoje k pacientovi, aktualit z oblasti tvorby cen a úhrad, podnětech o přínosech i rizicích zapojení pacienta do klinické studie nebo o možnostech získání léků, které jsou u nás v ČR zatím nedostupné. Děkujeme!