Hlas onkologických pacientů se květnu 2024 stal hrdým členem organizace UICC. Přidali jsme se tím k více než 1150 členům ze 172 zemí světa. 

Jedná se o přední globální organizaci zabývající se rakovinou. Aktivity UICC jsou utvářeny Světovou deklarací o rakovině stanovující rámec, který má pomoci snížit celosvětovou zátěž rakovinou do roku 2025, a to i prostřednictvím přijetí Rezoluce o rakovině z roku 2017. 

UICC se zavazuje podporovat dosažení těchto cílů: 

👉🏻 Sjednocování a podpora onkologické komunity – prostřednictvím aktivit, jako je Světový kongres proti rakovině (v Ženevě ve dnech 17.–19. září 2024) a World Cancer Leaders‘ Summit, který se konal v říjnu 2023 (Long Beach, Kalifornie) a také Světový den rakoviny (vždy 4. února). 

👉🏻 Koordinace projektů a budování kapacit – když je potřeba rozvíjet kapacity pro onkologické odborníky, UICC se zavazuje spolupracovat s multisektorovými partnery na vytváření těchto příležitostí. 

👉🏻 Zajištění toho, že kontrola rakoviny bude i nadále prioritou světové agendy pro zdraví a rozvoj -motivování světových lídrů, aby přijali co nejpřísnější závazky pro zdraví a zajistili zahrnutí rakoviny a dalších nepřenosných nemocí do těchto dohod. 

https://www.uicc.org

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X