Pacientskou sekci onkologického kolokvia Prague Onco pořádá členská organizace HOP Dialog Jessenius.
Za Hlas pacientů vystoupila Šárka Slavíková z Amelie, z.s. s příspěvkem na téma Zdravotně sociální pomezí a Petra Adámková z ONKO Unie, o.p.s., která představila aktivity našeho Hlasu onkologických pacientů a stručně také shrnula předběžné výsledky výzkumu na téma Právo na druhý názor (lékaře).