Pro Hlas onkologických pacientů je důležité sledovat, jak jsou naplňovány potřeby pacientů. Proto aktivně vyvolává a jednání s odpovědnými orgány. Nezřídka přitom postupuje společně s Českou onkologickou společnosti ČLS JEP.

30.5. jsme požádali vedení všech zdravotních pojišťoven o data, jak je v praxi naplňované společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP ze dne 6.11. 2019 pro použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Zajímá nás, jak je tato léčba, která je z veřejného zdravotního pojištění proplácena pouze přes paragraf 16, českým pacientkám dostupná.

5.6. opakovaně se věnujeme také sociálním otázkám, které trápí onkologické pacienty a jejich blízké, například tématem lhůt a praxe pro doručování podkladů žadatelům o ZTP a příspěvků na péči. Ptáme se v dopisech i osobních jednání na MPSV jak bude otázku dlouhých lhůt a komunikaci se žadateli řešit

10.6. společně s předsedkyní onkologické společnosti jsme požádali ministra zdravotnictví o schůzku ve věcí aktualizace Národního onkologického programu a vytvoření Akčního plánu pro onkologická onemocnění. 

17.7. se Hlas onkologických pacientů a předsedkyně ČOS ČLS JEP doc. Jana Prausová sešli s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem s cílem vytvořit pracovní skupinu, která bude připravovat revizi Národního onkologického programu a vytvářet akční plán pro onkologická onemocnění. Aktuálním úkolem Hlasu onkologických pacientů je získat spolupracujícího zástupce z MPSV.