Za Hlas onkologických pacientů se diskuse aktivně zúčastnila předsedkyně našeho Výboru Petra Adámková.

Ve své prezentaci představila první ukázky z projektu s názvem Cesta pacienta, který jsme pro onkologické pacienty a jejich blízké spolu s našimi členskými organizacemi připravili.

Dalšími řečníky byli:

Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, předsedkyně Výboru České onkologické společnosti a vedoucí KOC Onkologické kliniky 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Motole

Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., předseda Výboru České hematologické společnosti a přednosta IV. interní hematologické kliniky Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel Masarykův onkologický ústav Brno 

MUDr. Michaela Zugarová, primářka Oddělení klinické onkologie Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Ing. Mgr. Venuše Škampová, ředitelka Odboru zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví České republiky

PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele Všeobecná Zdravotní Pojišťovna pro zdravotní péči

MUDr. Renata Knorová, MBA, předsedkyně zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Záznam diskuze je k dispozici zde