V novém čísle odborného časopisu pro nelékařské pracovníky Florence najdete celou řadu zajímavostí o moderním hojení ran i o našich pacientských organizacích. 

Co si můžete přečíst i online na tomto odkaze https://bit.ly/3MXQk4u?

  • Příspěvek „Rány onkologických pacientů – snažíme se pomáhat“ profesora MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky Lékařské fakulty v Plzni
  • Informace z naší členské organizace Dialog Jessenius od její ředitelky Michaely Tůmové
  • Příspěvek předsedkyně našeho Výboru Petry Adámkové o tom, jak se v Hlasu onkologických pacientů snažíme hájit zájmy pacientů napříč onkologickými a hematoonkologickými onemocněními