“Po nemoci se ocitáme v začarovaném kruhu. Fyzické potíže generují duševní potíže a duševní potíže způsobují fyzické. Stejné je to se sexualitou. Musíte z tohoto kruhu vykročit ven, a to často vyžaduje pomoc – ať už jde o péči o duši, o hodně trpělivosti, hledání pomůcek nebo speciální posilovny. Nebo někdy jen vědomí, že nejste s tímto problémem sami.“ říká Icó Tóth, dřívější Co-chair organizace ENGAGe, evropské pacientské sítě v oblasti onkogynekologie. 

Podělte se námi své o zkušenosti, ať se můžeme vzájemně lépe podporovat. Krátký dotazník o sexuálním zdraví pacientek léčených pro gynekologické nádory najdete na https://bit.ly/2W7s1Nm