Zakladatelský tým platformy HOP se v lednu shodl, že také v roce 2020 bude platforma pokračovat jako neformální sdružení pacientských a podpůrných organizací hájící práva a potřeby pacientů s onkologickým a hemato-onkologickým onemocněním, ale s tím, že dojde k užší interní „formalizaci“ spolupráce. Bylo přijato Memorandum Hlasu onkologických spolu s etickým kodexem spolupráce „členů“ HOP. Platforma pracuje momentálně ve složení 11 členů.