Categories:

Začátkem května uspořádali Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) a Zdravotnický deník kulatý stůl na téma nerovného přístupu k onkologické péči. Za Hlas onkologických pacientů se debaty aktivně zúčastnila předsedkyně našeho Výboru […]