Categories:

Ministerstvo zdravotnictví představilo zatím první ze čtyř připravovaných tříletých Akčních plánů, které jsou součástí Národního onkologického plánu České republiky 2030. S prvním Akčním plánem se pojí také plán komunikační, který má nastavit rámec spolupráce mezi zapojenými aktéry. Ministerstvo si klade […]

Categories:

Pokud se necítíme dobře a musíme navštívit lékaře, mnoho věcí nám přijde samozřejmých. Třeba to, že je lékař v přiměřené vzdálenosti od našeho bydliště, nebo že se s přihlédnutím k určité akutnosti, přizpůsobujeme způsobem dopravy. Řekneme si o […]

Categories:

Má pacient nárok na úhradu léčby, která je sice dražší, ale na druhé straně daleko šetrnější pro jeho zdraví? Nebo se musí spokojit s levnější, kterou mu pojišťovna uhradí, ale na jeho stavu se podepíše? Nejvyšší správní soud […]

Categories:

Lidé, kteří překonali závažnou nemoc, například rakovinu, se i po letech mohou setkat s problémy. Například při žádosti o životní pojištění, hypotéku, cestovní pojištění nebo úvěr. Některým z nich dávají pojišťovny přirážku nebo je odmítnou pojistit úplně. Ministerstvo […]

Categories:

Nadměrné pití alkoholu, kouření, obezita i horší vzduch. To jsou hlavní důvody, proč je na tom Česko hůře než většina evropských států ve výskytu rakoviny. Podle nejnovějšího Onkologického profilu Česka 2023, který vydala OECD, jsme v počtu nových […]

Categories:

V České republice se problémy s životními pojištěními mohou potýkat i lidé, kteří překonali za vážnou nemoc například rakovinu. Ministerstvo zdravotnictví našlo nápravu a slibuje, že bude pojišťovny přirážku nebo je odmítnout pojistit úplně.

Categories:

Ve středu 25. 1. 2023 proběhl v rámci Pacientské sekce na konferenci Prague Onko slavnostní křest knihy prof. Samuela Vokurky Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči. Kmotřičkami byly doc. MUDr.Kateřina Rusínová, přednostka Kliniky paliativní medicíny VFN […]

Categories:

V rámci 17. vzdělávacích a diskusních gastroenterologických dnů, které se uskutečnily 1. až 3. prosince 2022 v Karlových Varech, řešili odborníci i připravovaný screening karcinomu pankreatu. Toto onemocnění stále patří k nejzákeřnějším onkologickým diagnózám, vzhledem k počáteční bezpříznakovosti zabíjí do několika málo měsíců. U přibližně deseti procent nemocných lze onemocnění předvídat, […]

DOTAZNÍK - CESTA PACIENTA K ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZE

X