Categories:

Představitelé platformy Hlas onkologických pacientů (HOP) se rozhodli transformovat ve spolek. Spolek navazuje na činnost a spolupráci organizací, které byly sdruženy v platformě „Hlas onkologických pacientů“.Účelem Spolku je vyvíjet činnost zejména v oblasti zastupování a prosazování zájmů pacientů s onkologickými a […]