Představitelé platformy Hlas onkologických pacientů (HOP) se rozhodli transformovat ve spolek. Spolek navazuje na činnost a spolupráci organizací, které byly sdruženy v platformě „Hlas onkologických pacientů“.
Účelem Spolku je vyvíjet činnost zejména v oblasti zastupování a prosazování zájmů pacientů s onkologickými a hemato-onkologickými diagnózami s cílem komplexního zajištění jejich potřeb.

Spolek Hlas onkologických pacientů sdružuje pacientské a podpůrné neziskové organizace, jež podepsaly stanovy spolku, memorandum a etický kodex. 

Etický kodex je interní dokument spolku stanovující základní principy spolupráce zúčastněných organizací.

Všechny členské organizace spolku rovněž vyjádřily souhlas s Memorandem.