Vždy první neděli v červnu se koná National Cancer Survivors Day – mezinárodní akce ke zvýšení povědomí o rakovině, nemocných a přeživších. Letos akce připadá na 2. června. 

Při této příležitosti vás Hlas pacientů zve na již 2. ročník akce DEN ONKOPACIENTŮ

Těšíme se na vás 2. června 2024 od 10:00 do 16:30 na adrese:

Tyršův dům, Újezd 450/40, Praha 1.

Všichni onkologičtí pacienti, kteří se na akci potkají, mají jedno společné: onemocněli rakovinou, dokázali ji překonat a po léčbě žijí. Na setkání pořádané dorazí také odborníci, kteří se starají nejen o léčbu, ale také o co nejlepší kvalitu života po ní. Tu pozitivně ovlivňuje pohybová aktivita a právě pohyb je také hlavním letošním motivem: 

Oslavte spolu s námi život pohybem! 

Nebude chybět hudba, workshopy pohybových aktivit (onko-jóga, nordic walking, fyzioterapie), trénink paměti, program pro děti a chutné občerstvení. 

Touto akcí chtějí členské organizace HOP upozornit na problematiku onkologických onemocnění a vyzdvihnout kvalitu života pacientů, kteří rakovinu prodělali. Je určena nejen pro ty, kteří onemocněli, ale i pro jejich rodiny a širokou veřejnost. Naším cílem je co nejvíc pacientům zjednodušit návrat do běžného života. Na místě jim proto odborníci poradí, jakým způsobem by se o sebe měli po léčbě starat, ať už se to týká pohybu nebo výživy. Samozřejmě se bude mluvit také o prevenci.

Těšíme se na vás a vaše blízké!