Včasná prevence je v oblasti onkologie klíčová. Proto se první „Dny pro zdraví a nejen proti melanomu“ budou věnovat právě prevenci vzniku nádorových onemocnění. Prostor dostanou například ukázky samovyšetření, představení screeningových programů a vyšetření znamének dermatologem. Program, který bude mít zastávky v Sokolově, Karlových Varech a Chebu, pořádá společnost Dialog Jessenius pod záštitou Hlasu onkologických pacientů ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a jednotlivými městy.

Více na: https://www.kr-karlovarsky.cz/aktuality/dny-pro-zdravi-pripomenou-lidem-v-karlovarskem-kraji-dulezitost-prevence-onkologickych-onemocneni

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X