Na téma informovaného souhlasu pacienta byla sepsána celá řada odborných publikací, ať již z pohledu
právního, či z pohledu medicínsko-etického. Autoři následujícího článku tedy předpokládají alespoň
rámcovou orientaci čtenářů v této problematice. Pro začátek ale základní právní fakta: Podle § 93 odst. 1
občanského zákoníku pojednávajícího o informovaném souhlasu: Mimo případ stanovený zákonem nesmí
nikdo zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu
a o jeho možných následcích.

Celé pdf je k dispozici zde: