Příští čtyři roky povede Českou onkologickou společnost (ČOS) přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně docent Igor Kiss, který v předsednické roli vystřídal docentku Janu Prausovou. V rozhovoru, který poskytl Zdravotnickému deníku, popisuje, na zlepšení kterých oblastí onkologie se chce jako předseda zaměřit, jak obor zatraktivnit pro mladé lékaře nebo jak zajistit dostupnost indikačních komisí pro všechny onkologické pacienty. Popsal také to, jak vnímá zásadní aspekty decentralizace onkologické péče a jak se staví k možnosti rozšíření stávajících screeningových programů.

Více na:
https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/08/kiss-o-decentralizaci-onkologicke-pece-potrebujeme-analyzu-center/