Díky centralizaci onkologické péče se podařilo v uplynulých letech výrazně zvýšit její kvalitu. Vzhledem k úspěšnosti léčby, stoupajícímu počtu vyléčených i rostoucím zkušenostem s tím, jak některé terapie fungují, je ale nyní potřeba udělat opačný krok – totiž vybranou péči decentralizovat, aby se specializovaná pracoviště, jež nyní praskají ve švech, mohla plně soustředit na akutní pacienty, kteří to nejvíce potřebují. Vyléčení pacienti by se tak v první řadě měli vrátit pod křídla praktických lékařů, zároveň by ale měla vniknout síť regionálních pracovišť spolupracujících s centry, která by poté, co byl pacient v komplexním onkologickém centru indikován, mohla vybrané léky podávat. Problematice onkologické péče se věnoval kulatý stůl Zdravotnického deníku na téma Cesta pacienta k onkologické diagnostice a léčbě, který se konal 28. března v Praze.

Více na: https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/04/lecba-blize-domovu-onkologove-s-platci-chystaji-decentralizaci-vybranych-typu-terapie/