Ministerstvo zdravotnictví dne 6. října 2022 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2, s názvem Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra.

Alokace výzvy pro předem definovaný projekt činí 3 718 905 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Cílem projektu bude vybudování samostatného komplexního centra zaměřeného na prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum v onkologii. Dalšími očekávanými přínosy projektu je zlepšení „cesty pacienta“ při diagnostické fázi onkologického onemocnění, koncentrace potřebného objemu onkologické péče, integrace klinického výzkumu, vytvoření Centra preventivní onkologie pro zdravé klienty i onkologické pacienty s komplexním preventivním programem, zapojení do programu pregraduální výuky, výuky v doktorském studijním programu a do specializačního vzdělávání a udržení certifikace „Comprehensive Cancer Centre“ v rámci Organisation of European Cancer Institutes.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.

Více na: https://www.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-podpori-vybudovani-motolskeho-onkologickeho-centra/