Ministerstvo zdravotnictví v rámci hodnotícího procesu schválilo žádost o poskytnutí dotace pro předem definovaný projekt, který byl předloženy v rámci výzvy komponenty 6.2 Národního plánu obnovy.

Účelem výzvy s názvem „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“, která byla vyhlášená v rámci komponenty 6.2, je koncentrace onkologické léčby v regionu Prahy, která bude realizována s cílem:

  • vybudování samostatného komplexního centra zaměřeného na prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum v onkologii;
  • očekávaného výrazného zlepšení „cesty pacienta“ při diagnostické fázi onkologického onemocnění;
  • koncentrace potřebného objemu onkologické péče;
  • integrace klinického výzkumu;
  • integrace Centra preventivní onkologie pro zdravé klienty i onkologické pacienty s komplexním preventivním programem;
  • zapojení do programu pregraduální výuky, výuky v doktorském studijním programu a do specializačního vzdělávání;
  • udržení certifikace „Comprehensive Cancer Centre“.

Oprávněným žadatelem výzvy byla Fakultní nemocnice v Motole.

Přílohy:
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2023/08/VYZVA-MOC-Seznam-projektu-na-web-1.xlsx

Zdroj: https://www.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-schvalilo-predem-definovany-projekt/

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X