Všeobecná zdravotní pojišťovna pracuje na vytvoření Regionálních onkologických center (ROC). Toto ocenění nově získala také Nemocnice Tábor. Znamená to, že splňuje vysoké standardy péče o pacienty, kteří bojují s rakovinou. „Jsme na to velmi hrdí, můžeme tak začít podávat pacientům léčbu delegovanou z Komplexního onkologického centra České Budějovice, při dodržení všech podmínek. Jedná se hlavně o diagnostické skupiny nádorů kolorecta a nádorů prsu,“ uvedla Jiřina Švecová, primářka onkologického oddělení Nemocnice Tábor. Velkou výhodou je, že pacienti to budou mít nově za biologickou léčbou blíže.