Spolupráce mezi komplexními a regionálními onkologickými centry, její prospěšnost pro pacienty, ale i její úskalí – to bylo jedno z ústředních témat přednášek a diskusí na Evropské onkologické konferenci Zdravotnického deníku. „Je dobré, když jdou peníze za pacientem, ne pacient za penězi,“ i to zaznělo v diskusi o spolupráci mezi lékaři v centrech, regionálních nerovnostech a delegování léků, které se účastnili primářka Onkologického oddělení jablonecké nemocnice Marta Kučerová, přednosta komplexního onkologického centra liberecké nemocnice Jiří Bartoš a přednostka Onkologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Renata Soumarová. Všichni se shodli, že spolupráce funguje, je na ní ale stále co zlepšovat.

Více na: https://www.zdravotnickydenik.cz/2024/01/onkologicka-centra-spoluprace-funguje-ale-je-co-zlepsovat/