Oblastní nemocnice Jičín rozšířila možnosti léčby onkologických pacientů. Po splnění stanovených kritérií získalo Oddělení radiační a klinické onkologie povolení k podávání biologické léčby, za kterou dosud museli pacienti z Jičínska cestovat do komplexních onkologických center.

Novinka se zatím týká pouze pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny, ostatní zdravotní pojišťovny tuto léčbu v Jičíně nehradí. „Biologická léčba cílí na určitou strukturu nádorových buněk, které se od zdravých buněk liší například tím, že přežívají či odumírají při jiných podmínkách. Právě na to se léčba zaměřuje. U dvou pacientů se stejnou diagnózou může být léčba odlišná. Jejímu předepsání vždy předchází biopsie nebo laboratorní vyšetření odebrané tkáně po operaci,“ uvedl primář onkologie jičínské nemocnice Jiří Förster.

Biologická léčba se tu bude nejčastěji týkat pacientů s nádory prsů, prostaty a tlustého střeva.