Za pět let výdaje českých zdravotních pojišťoven za výjimečné, nadstandardní úhrady narostly na trojnásobek.

Zhruba desetina žádostí o výjimečné úhrady ze zdravotního pojištění na drahé léky neuspěje. Jejich odběratelé dopředu nevědí, zda peníze od pojišťoven dostanou, nebo se budou muset spokojit s levnějšími a méně účinnými medikamenty. Ministerstvo zdravotnictví, které je odpovědné za příslušnou legislativu, navíc tvrdí, že ustanovení o výjimkách má být používáno jen výjimečně a nemůže sloužit k plošnému prolamování úhradové regulace.

Více na:

https://ekonom.cz/c1-67238360-pacienti-pozaduji-drahe-leky-zdravotnictvi-na-ne-nema

DOTAZNÍK - CESTA PACIENTA K ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZE
Děkujeme za všechny odpovědi a prodlužujeme lhůtu na vyplnění do 31. 3. 2024

X