U příležitosti Světového dne boje proti rakovině uspořádal 7.–9. února 2024 spolek Hlas onkologických pacientů v Poslanecké sněmovně PČR už druhý ročník akce Poslanecká sněmovna proti rakovině. Jejím smyslem bylo i tentokrát zvýšit povědomí o této chorobě a zároveň zaměstnance i poslance Sněmovny prakticky informovat o souvisejících preventivních opatřeních. Letos byl kladen zvláštní důraz na srovnání situace onkologické léčby v jednotlivých českých krajích.

Po dobu konání akce byly v prostorách Poslanecké sněmovny vystaveny roll upy s daty a členové HOP byli v tyto dny na místě k dispozici pro dotazy poslanců, edukaci, ukázku samovyšetření prsu a varlat a provedením informačními bannery s aktuálními daty ÚZIS pro jednotlivé diagnózy, dosažitelnost péče i využívání screeningových programů. Díky propojení dat a lidských příběhů se povedlo přesně a lidsky informovat o možnostech onkologické léčby v ČR. 

Akci podpořil svou účastí i NZIP, který se tématu onkologie věnuje v několika rovinách. Kromě informací o prevenci a screeningových programech přináší i informace o jednotlivých diagnózách a jejich léčbě. V neposlední řadě také přináší data z Národního onkologického registru, která se stala i podkladem pro infografiky a roll-upy Hlasu onkologických pacientů prezentované na tomto setkání.

Zdroj: https://www.nzip.cz/clanek/1836-poslanecka-snemovna-proti-rakovine

Další informace

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X