V České republice žije kolem půl milionu osob se zkušeností s onkologickým onemocněním. Postarat se o ně je nad síly onkologických pracovišť. Tito pacienti jsou proto dispenzarizováni i v ordinacích praktických lékařů. Na otázky, jak probíhá spolupráce mezi praktickými lékaři a onkology, nám odpovídal vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Více na: https://app.mediaboard.com/article/1792218635/2716c8067f780be0376c?topic_monitor=53464&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3MTU5Mjg0MTksIndpZCI6MTExNjAsImFpZCI6MTc5MjIxODYzNSwidGlkIjo1MzQ2NH0.UQC2cS8JxV8xeq4t43rxPKkljw_60pcs5v8Wr8eKVAI