Cílem screeningu je vyhledávání vážných nemocí u lidí, kteří vůbec netuší, že nějaké onemocnění mají. Odhalení v této fázi umožňuje včasnou a efektivní léčbu, jež často vede k lepším výsledkům a naději na úplné uzdravení. Ministerstvo zdravotnictví proto stále hledá nové možnosti prevence. Za tímto účelem zřídilo Národní screeningové centrum, které na tomto cíli dále spolupracuje s odborníky a zdravotními pojišťovnami.