Diagnostika nádorového onemocnění přináší nelehké období pro každého z nás. Zorientovat se v procesu léčby, a usnadnit tak její samotný průběh, si klade za cíl projekt Cesta pacienta. Tento návod poskytuje lidem potřebné informace nejen o dané nemoci, možnostech léčení, remisi, ale i prevenci.