Pacienti trpící cukrovkou 2. typu by mohli dostat šanci na lepší léčbu. Látka MitoTam, která prošla první fází klinických testů v souvislosti s rakovinnými onemocněními, zabírá také u diabetu. V rámci laboratorních testů, kdy se látka zkoušela na myších, se její pozitivní účinky ukázaly jak na snížení cukru v krvi, tak na regeneraci jater. Myším vědci vyvolali diabetes 2. typu vysokotukovou dietou. „Po aplikaci látky MitoTam klesla jejich tělesná hmotnost téměř na stejnou úroveň, jakou měly myši na kontrolní dietě,“ popsal vedoucí laboratoře molekulární terapie v centru BIOCEV Jiří Neužil. Současně se myším snížilo množství cukru v krvi a ovlivněná byla také produkce inzulinu. „To naznačuje potlačení inzulinové rezistence,“ dodává.

https://domaci.hn.cz/c1-67055210-latka-na-lecbu-rakoviny-by-mohla-pomoci-i-lidem-s-cukrovkou-2-typu-za-objevem-stoji-cesti-vedci