Vědcům se podařilo popsat význam stovek vrozených mutací v genu CHEK2 při vzniku rakoviny prsu. Výzkumný tým vedli Zdeňek Kleibl z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Libor Macůrek z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Gen CHEK2 je v hledáčku klinických genetiků již dlouho kvůli riziku vzniku rakoviny prsu.

Více na: https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/vedci-rozlustili-vyznam-stovek-dedicnych-variant-genu-zpusobujiciho-rakovinu-prsu