Aktuální data ÚZIS, prezentovaná na 14. celostátní konferenci paliativní medicíny prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., potvrzují, že nemocniční paliativní péče je efektivní a kontrolovatelná, stejně tak, že exaktní indikace a efektivní organizace paliativní péče (PP) v rámci domácího prostředí pacienta má velký potenciál snížit zátěž akutní péče a zlepšit kvalitu života pacientů a jejich blízkých. Zároveň ukazují, kde je nezbytné přistoupit ke změnám, aby české zdravotnictví ustálo nápor starších chronicky nemocných pacientů, který naši společnost v příštích letech čeká.

Více na: https://www.tribune.cz/zdravotnictvi/vyuzivani-paliativni-pece-i-uhrady-rychle-narustaji/