Vyplňte prosím krátký anonymní dotazník, který je součástí celostátního průzkumu Barometr mezi pacientskými organizacemi. Jedná se již o druhý ročník tohoto celostátního průzkumu, kdy je cílem vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy, s nimiž se musí pacientské organizace a jejich členové potýkat. Dále také získat náměty na jejich případné řešení směrem ke zdravotním pojišťovnám, nemocnicím, ambulancím a také samotným pacientským organizacím. Průzkum realizuje HealthCare Institute Czech Republic o.p.s., zaměřený na zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví.

Dotazník v elektronické podobě naleznete zde:

http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi-2022.html?_=93