Práva pacientů v České republice jsou pevně ukotvena v několika právních předpisech. Jejich znalost vám může v mnohém prospět, pokud se setkáte s nějakým nedorozuměním v oblasti poskytování zdravotní péče. Osvětlete si některá z nich společně s námi, a to ať se léčíte s diabetem, či nikoliv.

Více na: https://www.diastyl.cz/znate-prava-pacientu-v-ceske-republice-tykaji-se-nejen-diabetiku/