Lidé zanedbávají preventivní vyšetření, a proto se k lékaři často dostanou ve stavu, kdy jim dramaticky klesá šance na vyléčení a vysokou kvalitu života. O to častěji bohužel i umírají. Loni poklesl počet nádorových onemocnění. To ale neznamená, že by se nám rakovina začala vyhýbat. Jen se lidé obávali jít v době epidemie covidu-19 na vyšetření, a proto o svém nádorovém onemocnění neví. Preventivní a screeningová vyšetření však nelze zanedbávat. Jděte na prevenci! Řekněte si spolu s Hlasem onkologických pacientů #PujduHned!

Pandemie COVID-19 způsobila oddálení preventivních prohlídek u praktických lékařů i v rámci všech screeningových programů hrazených v ČR z veřejného zdravotního pojištění. 

Z informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že:

– v roce 2020 poklesl masivně počet preventivních prohlídek pro dospělé u praktických lékařů o 14 %

– pokles preventivních prohlídek pokračoval i letos

– screeningová vyšetření tlustého střeva a konečníku (screeningové kolonoskopie i testy na okultní krvácení ze stolice) se v roce 2020 propadla o 17 až 18 % 

– v roce 2020 bylo provedeno o 7 % méně screeningových mamografií

– screening karcinomu děložního hrdla se v roce 2020 propadl o 7 %

Průzkum veřejného mínění Preventivní prohlídky 2021

Hlas onkologických pacientů během června letošního roku zjišťoval v průzkumu mezi lidmi, jak se účastní prevence. Výsledky nejsou povzbudivé:

– téměř čtvrtina dotázaných vynechala kvůli pandemii covid-19 svou preventivní prohlídku u stomatologického lékaře 

– prohlídku u praktického lékaře vynechala pětina respondentů 

– na gynekologickou prohlídku nešlo 16 % žen

– pravidelné kontroly u specializovaného lékaře omezilo 7 % 

Jaké měli lidé důvody, aby vynechávali prevenci?

„Obávala jsem se nákazy u lékaře a tato prohlídka mi nepřipadala tolik důležitá vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu.“

„Měl jsem obavu, že se nakazím covidem, v termínu mé prohlídky bylo maximum pozitivních testů, velká nemocnost i úmrtnost.“

„Doktorka mi prohlídku odložila až po pandemii.“

„Ambulance fungovala pouze telefonicky.“

To však nikoho nesmí zastavit. Naopak je třeba si říci #PujduHned!

Hlas onkologických pacientů a jeho členské organizace pro vás připravuje videa, která vyzývají k prevenci. Na videospoty a další informace se dostanete kliknutím na tyto odkazy:

Preventivní prohlídky a vyšetření

Zdravotní pojišťovny hradí nejen potřebnou léčbu, ale také prevenci. Její čarovnou vlastností je včas odhalit onemocnění, které může být život ohrožující, včas zahájit léčbu a vyhnout se tak nadměrným komplikacím, velkému zásahu do kvality života či předčasnému úmrtí. 

Na preventivní prohlídky má nárok každý v pravidelných intervalech a zdarma. Všichni by měli chodit na prohlídku ke svému praktickému lékaři, k zubaři a ženy ještě ke gynekologovi.

Prohlídka u praktického lékaře

Kontrolu u praktického lékaře by měli všichni dospělí absolvovat každé dva roky. 

Skládá se z těchto úkonů:

·      doplnění anamnézy včetně sociální s důrazem na výskyt srdečních, plicních, metabolických a nádorových onemocnění a výskyt závislostí

·      kontrola a vyhodnocení výsledků vyšetření provedených v posledním období

·      kontrola očkování

·      kompletní tělesné vyšetření, včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; onkologická prevence: vyšetření kůže a vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů, klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování

·      vyšetření moči 

·      provedení dalších laboratorních (krevní cukr, cholesterol, kreatinin, glomerulární filtrace) nebo přístrojových vyšetření (EKG) v příslušném věku nebo s ohledem na existující rizika

Zubní prohlídka

Dvakrát ročně jsou hrazeny preventivní návštěvy u zubního lékaře:

·      kontrola stavu chrupu a parodontu, sliznice a dalších tkání 

·      zjištění anomálie v postavení zubů a čelistí 

·      pátrání po přednádorových či nádorových změnách 

·      zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění 

·      odstranění zubního kamene

·      poučení o udržování správné ústní a zubní hygieny

Gynekologická prohlídka

Ženy by navíc rozhodně neměly vynechávat pravidelnou kontrolu u svého gynekologa, a to jednou za rok.

Obsah prohlídky:

·      rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové faktory

·      klinické vyšetření prsů od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů

·      prohlídka kůže a palpační vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů

·      vyšetření v zrcadlech a kolposkopické vyšetření; neprovádí se u virgo žen

·      odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému nebo virologickému vyšetření; neprovádí se u virgo žen

·      palpační bimanuální vyšetření; při nejasném výsledku doplnění vyšetření vaginální ultrazvukovou sondou

·      poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky

·      nácvik samovyšetřování prsů při první prohlídce u registrujícího poskytovatele

Screeningové programy

Screeningové programy se zaměřují na vyhledávání onkologických onemocnění v široké populaci. Žádanky na příslušné vyšetření pacient dostane buď od praktického lékaře anebo gynekologa.

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku formou testu na okultní krvácení se týká lidí od 50 let, a to nejprve jednou ročně a od 55 let jednou za dva roky. Organizují ho praktičtí lékaři.

Test je jednoduchý a zcela bezbolestný. Obnáší pouze odběr vzorku stolice v klidu domova. Test následně odevzdáte praktickému lékaři či do laboratoře, která v něm může odhalit pouhým okem neviditelné stopy krve, jež mohou signalizovat zhoubný nádor střeva. 

Namísto tohoto testu si ale může každý vybrat primární screeningovou kolonoskopii na odborném pracovišti, kam dá pacientovi jeho lékař žádanku. Kolonoskopii stačí absolvovat jednou za 10 let. Jde o jednoznačně spolehlivější vyšetření než uvedený test. Během kolonoskopického vyšetření lze odstranit i podezřelé výrůstky (polypy) ve střevě, čímž se pacient vyhne klasické operaci.

Screening rakoviny prsu se týká jednou za 2 roky žen od 45 let věku. Na mamograf ženy obvykle posílá gynekolog, ale žádanku na vyšetření jim může dát i praktický lékař.

Při pravidelné gynekologické prohlídce lékař ženám provádí i screening rakoviny děložního čípku, a to formou stěru ze sliznice čípku. Pravidelné vyšetření dokáže objevit i tzv. přednádorové stavy (prekancerózy), které lze velice účinně léčit. Na toto vyšetření mají nárok každoročně všechny ženy od věku 15 let. 

Spolehlivější metodou je testování HPV DNA, které upozorní na riziko možného onemocnění ještě dříve, než se objeví změny na buňkách děložního čípku. Od ledna 2021 je screeningový HPV test hrazen všem ženám v 35. a ve 45. roce života, a to v rámci preventivní gynekologické prohlídky.