Program složený z šesti modulů provází zástupce pacientských organizací „životním cyklem léčiv“ – od vývoje molekuly, přes klinický vývoj až po patentování léčivých přípravků, hodnocení zdravotnických technologií a jejich uvedení na trh.  

V Česku startuje vůbec poprvé a má u nás zatím jedinou absolventku, předsedkyni našeho Výboru Petru Adámkovou. Ta byla také mezi iniciátorkami vzniku české národní platformy EUPATI. 

DOTAZNÍK - CESTA PACIENTA K ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZE
Děkujeme za všechny odpovědi a prodlužujeme lhůtu na vyplnění do 31. 3. 2024

X