Jakým způsobem mohou zdravotnická data přispět ke zlepšení cesty pacienta? A jaká jsou slabá a silná místa využívání dat pro její analýzu?

O těchto a dalších otázkách během panelové diskuse v rámci cyklu SVĚTLO DO ZDRAVÍ hovořila předsedkyně našeho Výboru Petra Adámková.

Připomínáme, že cesta pacienta k onkologické léčbě je pro nás v HOP opravdu důležité téma. V rámci našeho projektu postupně připravujeme přehledné mapy, jak by cesta pacienta měla vypadat. Zaměříme se také na to, kde jsou v českém systému její šedá místa.

Aktuálně pro vás máme zpracované dvě diagnózy – karcinom prsu a děložního čípku. V přípravě je také rakovina prostaty a plic. Jednotlivé materiály budeme postupně zveřejňovat zde na webových stránkách. 

Na fotografii zleva Petra Adámková, ONKO Unie, o.p.s., Marie Ředinová, České ILCO z.s. – dobrovolné sdružení stomiků