Platforma Hlas onkologických pacientů vyzvala náměstkyni MPSV Jirkovou, aby se zabývala tématem lhůt a praxe pro doručování podkladů žadatelům z řad onkologických pacientů o ZTP a příspěvek na péči. „Už před výskytem pandemie, se žadatel (v našem případě onkologicky nemocný), potýkal s řadou lhůt nahlédnutí do spisu (5 dní), informace o změně údajů do 8 dnů a na odvolání ZTP či PnP 15 dní, na ID 30 dní. Již tehdy to nebylo pro řadu nemocných, vzhledem k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, příp. probíhající náročné onkologické léčbě, reálné. ÚP pošle řadu dokumentů o přerušení řízení dle správního řádu, ale posudek, ze kterého rozhodnutí ÚP o ZTP a PnP vychází, nezasílají. A lhůty se protahují na neúměrně dlouhou dobu. Zároveň není řešena prioritizace žádostí dle zdravotního stavu žadatele,“ uvádí platforma v dopise.