Platforma Hlas onkologických pacientů současně s odbornou podporou České onkologické společnosti ČLS JEP se obrátila na premiéra vlády Andreje Babiše s žádosti o pomoc s uspořádáním meziresortního jednání a onpomoc s vytvořením určitého prostoru pro komunikaci s MPSV. Cílem je řešit témata problematiky onkologických pacientů ve zdravotně sociální a sociální oblasti.