Ke Světovému dni boje proti rakovině se Hlas onkologických pacientů přihlásil ke světové kampani „I am I will“ s mottem, že společné aktivity budou mít dopad na boj proti rakovině. Platforma HOP se do aktivit zapojila tématem telemedicína pro onkologické pacienty, více v naší tiskové zprávě, jíž jsme vydali 4. února. V příloze je certifikát o naší účasti ve světové kampani