Zjišťovali jsme, v čem se kvantitativní a kvalitativní sociologický výzkum liší a jak při nich postupovat. Odpovědi na tyto otázky za HOP zjištovaly Alice Onderková z Klub pacientů mnohočetný myelom, Niki Pazderová z Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu a Petra Adámková za ONKO Unie, o.p.s.

Nové poznatky uplatníme při realizaci dalších zajímavých průzkumů.
Děkujeme APO, Nielsen Admosphere a ResSolution Group.