Přednášky na téma bezpečná identifikace pacienta, kybernetická bezpečnost a úloha Národního centra elektronického zdravotnictví si v rámci konference ICT ve zdravotnictví vyslechla Petra Adámková z ONKO Unie, o.p.s. a Zdeněk Kurka z STK pro chlapy

Záznam přednášky M. Zemana z MZ ČR


Postřehy ze semináře Národního screeningového centra o strategiích pro organizaci screeningových programů v ČR a možnostech jejich zavedení do praxe sdílela se všemi členy HOP Michaela Tůmová z Dialog Jessenius a Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.