Hned dvě ocenění za svou práci získaly členky platformy Hlas onkologických pacientů (HOP): Marie Ředinová, předsedkyně pacientské organizace České ILCO z.s., a Šárka Slavíková, předsedkyně pacientské organizace Amelie z.s. Ceny předával přímo ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve Španělském sále Pražského hradu.
Marie Ředinová získala Cenu ministra zdravotnictví 2019 za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Ta se uděluje osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice.

„Velice si vážím této ceny. Veřejné ocenění je krásnou odměnou za dlouholetou obětavou práci. K ní mě přivedlo onemocnění. Díky němu jsem poznala řadu skvělých lidí, nejen v Česku ale i v Evropě, a přehodnotila jsem své priority. Naučila jsem se myslet pozitivně, přijímat vše, co život přinese. Jsem ráda, že mám dost sil pomáhat druhým, ale učím se i myslet na sebe, odpočívat, být s rodinou, která mi byla vždy velkou oporou. Jsem ráda, že v Českém ILCO je nyní řada empatických lidí, kteří jsou ochotni a schopni sdílet své zkušenosti, předávat informace, mluvit otevřeně o životě se stomii, a upozorňují na nutnost prevence,“ zdůraznila Marie Ředinová.

Předsedkyně Českého ILCO byla na cenu nominována třikrát. „Marie Ředinová je zcela mimořádná osobnost, která organizaci povznesla na vysokou úroveň. Již více než 15 roků žije s vývodem z tlustého střeva. Stomie jí byla založena po operaci zhoubného nádoru v blízkosti konečníku. Dělá vše proto, aby ukázala, že i se stomií (vývodem) se dá žít plnohodnotný život, jejím cílem je zmenšit strach ze života s vývodem. Této činnostii věnuje opravdu mimořádné množství času,“ uvádí v jedné z nominací místopředseda Českého ILCO Pavel Kreml. 

Ředinová působí od roku 2009 jako předsedkyně Českého ILCO, v rámci této funkce rovněž spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví Pacientské radě, vede pracovní skupinu zdravotnické prostředky. Velmi se angažuje ve zlepšení informovanosti pacientů s vývodem (stomiků), spolupracuje s odbornou veřejností i na mezinárodním poli. Velkou pozornost věnuje dobrovolníkům. Je hlavním řešitelem řady projektů, vede například projekty „Dobrovolníci – Stomici k novým stomikům“, „Stomie nesmí být tabu“.  

Šárka Slavíková převzala cenu ministra zdravotnictví 2019 za rozvoj zdravotně sociální péče, jíž uděluje ministr jako ohodnocení odborných zásluh v oblasti zdravotně sociální péče určené osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním. 

„Cena, ale i samotná nominace od kolegyň z Hlasu mě velmi potěšila. Beru ji nejen jako ocenění mé dlouholeté práce ve zdravotně sociální problematice (v nemocnici, na fakultě, v pacientské organizaci a v Hlasu onkologických pacientů). Ale také jako ocenění důležitosti tématu zdravotně sociální problematiky onkologicky nemocných a jejich blízkých. Oblast sociální práv ve zdravotnictví je velmi náročný obor a mnohdy velmi opomíjený. Myslím, že ocenění pomůže i zviditelnění tohoto oboru,“ prohlásila Šárka Slavíková.

Sociální práci a sociálně zdravotnímu pomezí péče se věnuje dlouhodobě. V současné době se zabývá pomocí onkologicky nemocným a jejich blízkým ve spolku Amelie. „Prakticky jako jediná, mimo právníků, pomáhá onkologicky nemocným s námitkami u invalidních důchodů a s odvoláními u ZTP a příspěvků na péči, protože tuto pomoc nenabízí ani sociální pracovníci komplexních onkologických a hematologických center,“ uvádí se v nominaci.

Předsedkyně Amelie se zabývá problematikou posudkového lékařství, k tématu vystoupila opakovaně na významných národních i mezinárodních fórech. Je spoluautorkou řady publikací pro laickou i odbornou zdravotnickou veřejnost. Přednáší na 2.LF UK, i na řadě odborných konferencí a pro pacientské organizace. Je členkou České onkologické společnosti ČLS JEP, kde založila sekci sociálních pracovníků k posílení této oblasti péče o onkologicky nemocné a jejich blízké.

Předávání cen na Pražském hradě doprovodil 26. slavnostním koncertem pořádaným Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., na kterém vystoupí špičkoví sólisté se zrakovým postižením z Velké Británie a České republiky v doprovodu komorního orchestru Czech Virtuosi pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Záštitu nad koncertem převzali prezident České republiky Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.

Hlas onkologických pacientů (HOP) je platformou nezávislých neziskových organizací věnujících se potřebám onkologicky nemocných (Průvodce pacienta, Aliance žen s rakovinou prsu,o.p.s.,  Amelie, z.s., Onko Unie, o.p.s., Dialog Jessenius, o.p.s, Asociace mužů sobě z.s., Český občanský spolek proti plicním nemocem, Klub pacientů mnohočetný myelom, Lymfom Help, z.s., České ILCO, Z.S., Pacientská organizace Veronica, z.ú.).