Michaela Tůmová z Dialog Jessenius se spolu s předsedkyní našeho Výboru Petrou Adámkovou z ONKO Unie, o.p.s. a doc. MUDr. Kateřinou Rusinovou, přednostkou Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK staly kmotrami publikace Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči Nakladatelský dům GRADA.