Koho mnohočetný myelom postihuje nejčastěji?

Jakými příznaky se hlásí, jak probíhá jeho léčba a kde o něm můžete zjistit více informací?

Mnohočetný myelom je vzácné onemocnění. Přesto je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním krvetvorby v ČR. 

Dnes jsme si spolu s Klub pacientů mnohočetný myelom připomněli jeho národní den.

https://www.mamtovkrvi.cz/