Gratulujeme Štěpánce Kovaříkové, předsedkyni naší členské organizace České ILCO z.s. – dobrovolné sdružení stomiků, která získala prestižní cenu pro dobrovolníky Křesadlo 2022.

Štěpánka se stala jedním ze šesti oceněných dobrovolníků v Ústeckém kraji. S jejím příběhem a posláním spolku České ILCO z.s. – dobrovolné sdružení stomiků se můžete seznámit v krátkém medailonku.

A my se za celý Hlas pacientů přidáváme k poděkování za energii, kterou Štěpánka už více než 10 let věnuje na pomoc ostatním stomikům. 

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X