Víte, že kvalita zdravotní péče se dá měřit a že už její kvalitu v Česku někdo systematicky hodnotí? Podívejte se na Portál ukazatelů kvality (puk.kancelarzp.cz), který provozuje a vyvíjí Kancelář zdravotního pojištění (KZP). Hlavním cílem tohoto Portálu je udělat informace o kvalitě zdravotní péče dostupnými všem: nejen pojišťovnám a lékařům, ale také pacientům. V KZP jsou totiž skutečně přesvědčení, že když budou mít pacienti informace o kvalitě péče a budou si mezi sebou porovnávat výsledky jednotlivých pracovišť, pomůže to v Česku hodně zlepšit péči, kterou pacienti dostávají. Koneckonců je Portál celý postavený na datech pacientů.

Všechna tato čísla, tabulky a grafy v podstatě ukazují, jak je zdravotní péče v jednotlivých nemocnicích či jednotlivých regionech kvalitní a bezpečná. Výsledky KZP pečlivě probírá s předními odborníky z daného oboru a samozřejmě i se zástupci jednotlivých pojišťoven a ministerstva zdravotnictví. Když se posuzuje nějaký ukazatel, prioritou je jeho praktická užitečnost a využitelnost, aby se zlepšila kvalita péče o pacienty. Takto to běžně funguje ve státech s vyspělým zdravotnictvím, tak proč by to nemohlo fungovat také v Česku?

A jaké typy péče jsou na Portálu již nyní zmapovány? Rozsah informací je skutečně široký: od chirurgických procedur až po péči po mozkové mrtvici nebo infarktu myokardu, a dokonce i sledování komplikací po rutinních operacích, jako je odstranění mandlí. Důkladně zkoumáme také kvalitu předepisování antibiotik u našich praktických lékařů, a to jak v podrobnostech, tak v souhrnu.

Kromě toho má Kancelář zdravotních pojišťoven mnoho dalších ukazatelů a oblastí, které jistě budou zajímat také pacienty. Tato škála ukazatelů se pravidelně rozšiřuje na základě podnětů od všech zapojených stran: pojišťoven, pacientů, ministerstva i lékařů. Vývoj ukazatelů je nicméně časově a odborně velmi náročná a zodpovědná práce, takže příprava jednoho ukazatele může trvat klidně rok, či dva, i déle. Výsledek je poté o to cennější pro všechny zúčastněné a největší přínos má právě pro pacienty.

V případě, že byste na Portálu narazili na něco, na co byste se rádi zeptali, obraťte se prosím na kontakt: ukazatele@kancelarzp.cz 

Kolegové z KZP budou za zpětnou vazbu rádi.