Pojišťovny nebudou u onkologických pacientů, u nichž uplynul určitý počet let od ukončení léčby, přihlížet k předchozímu onemocnění. Na dnešním jednání s Ministerstvem zdravotnictví to potvrdila Česká asociace pojišťoven.

„Získat životní pojištění či řadu jiných finančních produktů je dnes pro lidi, kteří se léčili s rakovinou, v řadě případů obtížné. Pojišťovny s nimi buď neuzavírají smlouvy anebo jim zvyšují ceny svých produktů. To vše navzdory tomu, že léčbu ukončili už před lety a jsou zdraví. To se teď změní. Našim cílem je, aby pacienti po určité době od ukončení léčby už byli bráni tak, jako by nemoc nikdy neměli, a pojišťovny je pojistily za standardních podmínek,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

VIDEO

Ministerstvo zdravotnictví v posledním roce tyto otázky diskutovalo s Českou asociací pojišťoven, Českou bankovní asociací i zástupci pacientských organizací. Ústav zdravotnických informací a statistiky poskytl zástupcům finančních institucí podrobné údaje o riziku úmrtí nebo obnovy onemocnění v případě české populace a jednotlivých typů zejména onkologických onemocnění.

„Děkujeme Ministerstvu zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky za poskytnutí potřebných dat, které umožní významně lepší hodnocení rizikovost onkologických pacientů vedoucí k vydání doporučení nepřihlížet po sedmi letech u většiny onkologických diagnóz na předchozí onemocnění,“ řekl výkonný ředitel České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

„V rámci posledního roku jsme s resortem zdravotnictví a zástupci finančního sektoru, kterým tímto děkuji, usilovně jednali o aplikaci práva být zapomenut vůči vyléčeným onkologickým pacientům. Jsme rádi, že tohoto práva bude dosaženo, a to bez potřeby změny legislativy,“ řekla členka Výboru Hlasu onkologických pacientů Michaela Tůmová.

Tento přístup nemá nic společného s obdobně nazvaným institutem, který se používá v kontextu ochrany osobních údajů, kde znamená na žádost dotčené osoby vymazání veškerých informací o dané osobě správcem osobních údajů. V případě aktuálně diskutovaného tématu nikdo žádné osobní údaje nebo zdravotnickou dokumentaci ničit nebude, jen se k informaci o minulém onemocnění nebude přihlížet v rámci sjednávání smlouvy o určitém finančním produktu.

zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vyleceni-onkologicti-pacienti-budou-mit-rovny-pristup-k-financnim-sluzbam-na-pravu-byt-zapomenut-se-shodli-zastupci-ministerstva-zdravotnictvi-pacientskych-organizaci-i-financniho/