Neformální platforma Hlas onkologických pacientů pokračovala i v roce 2021 ve svých dosavadních aktivitách – obhajobě, podpoře a prosazování zájmů a potřeb onkologických a hemato-onkologických pacientů a jejich blízkých, a také ve zvyšování veřejného povědomí o této komunitě. Platforma pracovala ve složení 11 pacientských a podpůrných neziskových organizací. Na podzim 2021 vznikl z dosavadní nezávislé platformy samostatný právní subjekt – Hlas onkologických pacientů, z. s. Více o našich aktivitách v roce 2021 si přečtěte ve zprávě viz soubor níže.