Categories:

Společnost Academy of Health Care Management uspořádala 4. září seminář o telemedicíně, na němž za pacienty promluvila Ivana Plechatá, koordinátorka platformy Hlas onkologických pacientů.Jak uvedl předseda správní rady společnosti Oldřich Šubrt, celosvětový pokrok v mnoha oblastech, zdravotnictví nevyjímaje, je spojen s digitalizací […]