Categories:

Práva pacientů v České republice jsou pevně ukotvena v několika právních předpisech. Jejich znalost vám může v mnohém prospět, pokud se setkáte s nějakým nedorozuměním v oblasti poskytování zdravotní péče. Osvětlete si některá z nich společně s námi, […]

Categories:

o vše a především významný pokrok v boji s onkologickými onemocněními by měl přinést Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) – největší projekt akademické onkologie v dějinách země. NÚVR propojuje 71 excelentních výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Brně a Olomouci. Financování projektu je zajištěno částkou takřka 1,5 […]

Categories:

O sedmdesát procent vzroste do dvaceti let množství pacientů s nádorovým onemocněním. Fakultní nemocnice Brno na alarmující předpověď reaguje výstavbou nového pavilonu. Více na: https://vyskovsky.denik.cz/z-regionu/pocet-lidi-s-rakovinou-vyrazne-vzroste-v-brne-chystaji-novy-onkologicky-pavilon.html

Categories:

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. října 2022 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2, s názvem Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra. Alokace výzvy pro předem definovaný projekt činí 3 718 905 000 Kč […]

Categories:

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 6. října 2022 výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 3 v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče. Předmětem výzvy je podpora předem definovaného projektu s názvem […]

Pozvánka na Survivorship Day!

X